E-SMM


Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen
serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 236 ncı maddesine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “serbest
meslek makbuzu”nun, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabının
talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda
muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda raporlanabilmesine ilişkin
düzenlemeler yapılmıştır.
e-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt serbest meslek makbuzu ile
aynı hukuki niteliklere sahiptir.

 

Ürün Özellikleri

• E-Serbest Meslek Makbuzu ile maliyetlerinizi düşüreceksiniz.
• E-Serbest Meslek Makbuzu ile tüm raporlama sürecini kolayca oluşturarak zamandan kazanacaksınız.
• Hatalı işlemleri ait iade ve ret süreçlerini dijital olarak yöneteceksiniz.
• Makbuz basım gönderim takip masraflarından kurtulacaksınız.
• Tüm makbuzlarınızı dijital olarak 10 yıl güvenle saklayacaksınız.
• Arşiv ve depolama maliyetleri azaltırken geçmişe dönük verilerinize hızlıca erişeceksiniz.
• Zaman, işgücü ve kağıt tasarrufu sağlama

Yorumlar (0)
Yorum Paylaş