E-Defter

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik
Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun
biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması
ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkân tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Ürün Özellikleri

  • Yevmiye defteri ve büyük defter hazırlamak için harcanan zaman, e-Defter uygulaması ile minimum seviyeye iner.
    Bu da firmalar için zamandan ve personelden tasarruf anlamına gelir.
  • Sayfa adedine göre kağıt bastırmanız ve notere onaylatmanız gerekmez. Fiziki defterin kayıp tahrip sorununu ortadan kaldırabilir.
  • Defter ve berat dosyalarınızı 10 yıl boyunca güvenle saklayabilirsiniz.
  • Defterler için yazıcıdan çıktı almanıza gerek kalmaz.
  • Arşiv maliyeti ortadan kalkar, zaman ayırmanıza gerek kalmaz.
  • Kâğıda basılı belgelerde bulunan hataları düzenlemek zahmetliyken e-Defterdeki hataları düzenlemek için ekstra çaba sarf etmek gerekmez.
Yorumlar (0)
Yorum Paylaş