E-Fatura

E-Fatura ; Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi ve yine elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesi hususunda getirilen yasal çerçeve doğrultusunda ve Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen E-Fatura çözümleridir.

E-Fatura Nedir?

 

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Ürün Özellikleri

  • Bir kağıt faturayı hazırlama, basım, kontrol, kayıt, gönderim, ulaştırma ve arşive ekleme aşamaları ortalama 5 gün sürer.
  • Yani iş yükünü arttırırken zaman da alır. e-Fatura ise bir dakikadan az bir sürede hazırlanıp alıcıya ulaştırılabilir.
  • E-Fatura, faturanın taraflar arasında güvenli ve hızlı dolaşımı sağlar.
  • 10 yıl Boyunca güvenli bir şekilde arşivlenme yapar.
  • Kağıt nüsha saklama sorunu olmadan çevreci ve düşük maliyetlidir.
  • E-posta yoluyla fatura gönderme imkanı tanır.
  • E-Posta'larda olduğu gibi şablon halinde de hazırlanmasını sağlar.
  • Zaman ve mekan sınırı olmadan kolayca görüntülenme imkanı tanır.
  • Alınan E-Faturalar toplu olarak Erp programına aktarılır.
Yorumlar (0)
Yorum Paylaş